Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, oraz terminy składania dokumentów do Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wiązowej na rok szkolny 2024/2025.

  L.p.  Czynności rekrutacyjneTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  od 01.03.2024 r. do 29.03.2024 r.    od 06.05.2024 r. do 24.05.2024 r.  
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.do 10.04.2024 r.  od 27.05.2024 r. do 31.05.2024 r.  
3.Podanie do publicznej wiadomości przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.do 17.04.2024 r.05.06.2024 r.
4.Potwierdzenie przez rodzica (prawnego opiekuna) kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia*.do 24.04.2024 r.  od 06.06.2024 r. do 12.06.2024 r.  
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych.do 30.04.2024 r.do 19.06.2024 r.

* Brak potwierdzenia woli podjęcia edukacji w przedszkolu w w/w terminie będzie skutkował wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych kandydatów i utratą miejsca.