Gminny Konkurs Wiedzy o Józefie Piłsudskim

Z OKAZJI  NADANIA SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI WIĄZOWEJ

Regulamin  Konkursu Historycznego Szkół Podstawowych w gminie Rusiec

„Józef Piłsudski – człowiek – bohater –  postać historyczna”

 I.  Organizatorem Gminnego Konkursu Historycznego „Józef Piłsudski – człowiek – bohater –  postać historyczna jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Wiązowej.

 1. Konkurs ma zasięg gminny.
 2. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie szkoły.
 3. Zgłaszanie uczniów do konkursu trwa do 20 lutego 2024r .
 4. Konkurs odbędzie się 27 lutego2024r.
 5. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów ZS-P w Woli Wiązowej oraz ZS-P w Ruścu.

II. Celem konkursu jest:

 • rozwijanie zainteresowań tradycjami narodowymi i lokalnymi, 
 • pogłębienie wśród dzieci i  młodzieży wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim,
 • upowszechnienie wzorca osobowego Patrona ZS-P w Woli Wiązowej jako wiernego Polaka, patrioty i męża stanu,
 • wspieranie wychowania patriotycznego,
 • praca z uczniami chcącymi poszerzyć zakres swojej wiedzy historycznej,
 • promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli;
 • wyłanianie najlepszych uczniów, wykazujących szczególne zainteresowanie wybraną dziedziną wiedzy, wykorzystujących umiejętność twórczego i kreatywnego myślenia

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 2. Do konkursu przystępuje maksymalnie 2 uczniów reprezentujących klasy  4-8.
 3. Każdy z uczestników rozwiązuje test składający się z 25 pytań zamkniętych i otwartych.
 4. Tematyka obejmuje zagadnienia: Józef Piłsudski – człowiek czynu i legendy. Śladami Józefa Piłsudskiego w moim regionie. Wkład Józefa Piłsudskiego w odzyskanie niepodległości i budowę podstaw II RP .

 V. Ocena prac i rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
 2. Werdykt komisji jest ostateczny.
 3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy.
 4. Nagrody będą do odebrania w ZS-P w Woli Wiązowej..
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi 29 lutego 2024r. 

 Literatura: Józef Piłsudski – Wikipedia, wolna encyklopedia