PostHeaderIcon Konkurs „Żołnierze Wyklęci na terenie województwa łódzkiego”

Zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie „Żołnierze Wyklęci na terenie województwa łódzkiego”.
Celem Konkursu jest upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, upowszechnienie wiedzy historycznej o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II Wojnie Światowej oraz pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy pn. „Żołnierze Wyklęci na terenie województwa Łódzkiego” w jednej z podanych kategorii:
1) komiks – wykonują uczniowie szkół podstawowych;
2) prezentacja multimedialna lub film – wykonują uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: regionalnym i wojewódzkim.

Termin składania prac konkursowych - do 10 maja 2021 roku.

Prace konkursowe należy przesłać bądź dostarczyć do jednego z pięciu Wojewódzkich Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, odpowiednio do powiatu, w którym szkoła ma swoją siedzibę:
1) WODN Łódź (ul. Wólczańska 202, 90-531 Łódź, tel. 42/ 636 51 35) – miasto Łódź, powiat łódzki wschodni, pabianicki;
2) WODN Piotrków Trybunalski (ul. Jarosława Dąbrowskiego 13, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44/ 649 65 66) – miasto Piotrków Trybunalski, powiat: piotrkowski, bełchatowski, tomaszowski, opoczyński, radomszczański;
3) WODN Sieradz (ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz, tel. 603 991 796) – powiat: sieradzki, poddębicki, zduńskowolski, łaski, pajęczański, wieluński, wieruszowski;
4) WODN Skierniewice (ul. Batorego 64D, 96-100 Skierniewice, tel. 795 571 674) – miasto Skierniewice, powiat: skierniewicki, łowicki, rawski, brzeziński;
5) WODN Zgierz (ul. 3 Maja 46, 95 - 100 Zgierz, tel. 664 675 176) – powiat zgierski, kutnowski, łęczycki.

Szczegółowych informacji udzielają Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli przypisane do powiatów, w których szkoły mają swoją siedzibę.

 

Regulamin oraz kartę zgłoszeniową można pobrać pod adresem:

https://www.lodzkie.pl/edukacja/konkurs-%E2%80%9E%C5%BCo%C5%82nierze-wykl%C4%99ci-na-terenie-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego%E2%80%9D

 

PostHeaderIcon Życzenia Wielkanocne

 

PostHeaderIcon Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

PostHeaderIcon Wiosenna przerwa świąteczna

Wiosenna przerwa świąteczna przypada w bieżącym roku szkolnym w dniach od 1 do 6 kwietnia. W tych dniach nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

 

PostHeaderIcon "Tworzymy swój wizerunek poprzez kulturę i szacunek"

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie po raz siedemnasty organizuje wojewódzki konkurs plastyczny o tematyce profilaktycznej, w tym roku pod hasłem "Tworzymy swój wizerunek poprzez kulturę i szacunek".

W załączniku znajduje się regulamin konkursu.