Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

Drodzy Państwo. W załączeniu znajduje się karta potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2024/2025. Prosimy o wypełnienie danego druku i dostarczenie do sekretariatu do 24 kwietnia 2024 roku. Brak potwierdzenia woli podjęcia edukacji w przedszkolu w w/w terminie będzie skutkował wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych kandydatów i utratą miejsca. Potwierdzenie woli uczęszczania…

Nadanie imienia szkole

Nadanie imienia szkole

1 marca był wyjątkowym dniem dla społeczności szkolnej. W hali sportowej odbyła się uroczystość oficjalnego nadania szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przekazania przez Radę Rodziców sztandaru. Nadanie imienia szkole jest niezmiernie ważnym wydarzeniem, bo stanowi deklarację identyfikacji z wartościami, które uosabia patron. Sztandar stanowi znak tożsamości i wspólnoty, łączy tych, którzy chcą urzeczywistniać podobne wartości,…

Gminny Konkurs Wiedzy o Józefie Piłsudskim

Z OKAZJI  NADANIA SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI WIĄZOWEJ Regulamin  Konkursu Historycznego Szkół Podstawowych w gminie Rusiec „Józef Piłsudski – człowiek – bohater –  postać historyczna”  I.  Organizatorem Gminnego Konkursu Historycznego „Józef Piłsudski – człowiek – bohater –  postać historyczna jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Wiązowej. II. Celem konkursu jest: III. Warunki uczestnictwa w konkursie:  V….