Opłaty za wyżywienie

Wpłaty za wyżywienie

Wpłat za wyżywienie uczniów można dokonać u intendenta, bądź na konto bankowe. Przy wpłacie na konto bankowe Prosimy o wcześniejszy kontakt z intendentką. Konto bankowe do wpłat za wyżywienie ucznia w Publicznym Przedszkolu:

nr: 67 9264 0009 0000 2916 2000 0010

Sposób wypełniania przelewu:

Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wiązowej, Wola Wiązowa 82, 97-438 Rusiec

tytułem: (opłata stała, wyżywienie); miesiąc …. 2021; imię i nazwisko ucznia; grupa przedszkolna

Bardzo prosimy o terminowe wpłaty do 15-tego danego miesiąca.