Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Wiązowej

Wpłaty na Radę Rodziców

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW W WYSOKOŚCI 45 ZŁ NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO:

Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej

41 9251 1019 0021 4885 2000 0010

W tytule wpłaty podajemy imię i nazwisko ucznia oraz klasę.