Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

Drodzy Państwo. W załączeniu znajduje się karta potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2024/2025.

Prosimy o wypełnienie danego druku i dostarczenie do sekretariatu do 24 kwietnia 2024 roku.

Brak potwierdzenia woli podjęcia edukacji w przedszkolu w w/w terminie będzie skutkował wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych kandydatów i utratą miejsca.

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola