Nadanie imienia szkole

1 marca był wyjątkowym dniem dla społeczności szkolnej. W hali sportowej odbyła się uroczystość oficjalnego nadania szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przekazania przez Radę Rodziców sztandaru.

Nadanie imienia szkole jest niezmiernie ważnym wydarzeniem, bo stanowi deklarację identyfikacji z wartościami, które uosabia patron. Sztandar stanowi znak tożsamości i wspólnoty, łączy tych, którzy chcą urzeczywistniać podobne wartości, jednoczy, symbolizuje ciągłość i trwanie. Stanowi przy tym wyzwanie i wielki obowiązek. Dlatego chwila nadania sztandaru szkole jest jedną z najdonioślejszych w jej historii.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i udział w uroczystości.

Wam, drodzy uczniowie, dziękujemy za wspaniały występ.

IMG_6984

Zdjęcie 1 z 18