PostHeaderIcon Klasa III

PostHeaderIcon Zadania na czwartek - 3.12.2020 r.

Temat dnia: Do czego jest nam potrzebny węgiel?

1. Wypowiedzi na temat produktów zawierających węgiel na podstawie wiersza "Węglowa rodzinka" i własnych doświadczeń oraz tekstu "Jak wydobywa się węgiel". Wyjaśnienie znaczenia wyrazu parafina i urobek. Podręcznik strona 58-61.

2. Wykonanie zadań w kartach pracy strona 50-51.

3. Odejmowanie liczb typu 869 - 446, rozwiązywanie zadań tekstowych - matematyczne karty pracy strona 42-43 oraz podręcznik strona 148.

 

PostHeaderIcon Zadania na środę - 2.12.2020 r.

Temat dnia: Tropimy ortografię - rz.

1. Czytanie wierszyków ortograficznych utrwalających pisownię wyrazów  z rz - podręcznik strona 56-57.

2. Nauka na pamięć wybranego wiersza.

3. Piszemy poprawnie -  karty pracy strona 46-47.

4. Ćwiczymy z Noni - karta pracy strona 48.

5. Odejmowanie liczb typu 148-35. Rozwiązywanie zadań - matematyczne karty pracy strona - 40-41.

 
Więcej artykułów…