PostHeaderIcon Klasa VI b

PostHeaderIcon Religia - 22.06.2020 r.

Temat: Święty Maksymilian – potężne dzieła na Bożą chwałę. Nr 47.

 

Cel;

Uświadomienie, że chrześcijanin to człowiek, który powinien całym swoim życiem oddawać

Bogu chwałę.

 

Uczeń:

- zna najważniejsze wydarzenia z życia Świętego Maksymiliana Kolbego,

- wyjaśnia, co oznacza słowo „pasja” w odniesieniu do codziennego życia,

- wymienia pasje Świętego Maksymiliana,

- wyjaśnia, co to znaczy, że chrześcijanin ma żyć z pasją na chwałę Boga.

 

Słowo „pasja” ma wiele znaczeń (zob. słownik na str. 151 ).

Jaką pasję może mieć człowiek wierzący w Boga?

We fragmencie Pisma Świętego autor św. Piotr ( 2 P1, 5-8 ) wymienia, co jest potrzebne w pasji życiowej chrześcijanina. Znajdziemy tam takie cechy jak: pilność, wiara, cnota, poznanie, powściągliwość, cierpliwość, pobożność, braterska przyjaźń, miłość. Według św. Piotra gdy będą one naszym udziałem i to w obfitości, to nie pozostaniemy bezczynnymi i bezowocnymi w poznawaniu Jezusa Chrystusa.

Postać Świętego Maksymiliana, którą przedstawia treść podręcznika jest rodzajem odpowiedzi na pytanie; Czy można mieć udane życie według „przepisu” św. Piotra na chrześcijańską pasję?

Czytając informacje o Świętym Maksymilianie zwróć uwagę na następujące zagadnienia:

Kim był Maksymilian Maria Kolbe?

Jakie były jego pasje?

Czy życie było jego pasją?

Czego możemy się nauczyć od rycerza Niepokalanej?

Od świętych możemy się wiele nauczyć. Mamy żyć z pasją i oddawać się naszym pasjom. Święty Maksymilian Kolbe powiedział: „Naśladuj, co widzisz dobrego u innych”.

 

Zadanie: Święty Maksymilian był człowiekiem wielu życiowych pasji. Na podstawie tekstów

z zamieszczonych w podręczniku ( s. 150-153 ) wypisz dzieła, jakich dokonał.

Nie oczekuję cudów, ale miło mi będzie jak ktoś pracę prześle – będzie to świadczyć o jego sumienności i odpowiedzialności.

 

W środę 24 czerwca 2020 r. od godz. 16.30 – 17.30 będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania z racji zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

Udział we Mszy Świętej z tej samej okazji, będzie możliwy w czwartek 25 czerwca 2020 r. o godz. 9.00. Na Mszę Świętą uczniowie przychodzą pod opieką rodziców lub opiekunów!

 

Pozdrawiam.

 

PostHeaderIcon Historia - 19.06.2020 r.

Temat lekcji :Upadek Rzeczypospolitej-powtórzenie.

Proszę przeczytać podsumowania tematów z rozdziału V

Proszę wypisać z rozdziału V najważniejsze daty.

Spotkamy się na Teamsie w poniedziałek o 8:00

Pozdrawiam Ilona Ochocka

 
Więcej artykułów…