PostHeaderIcon Klasa III

PostHeaderIcon Zadania na środę - 3.06.2020 r.

Witam!

Zadania na środę - 03.06. 2020r.

Temat:  Zapoznanie z postacią Janusz Korczaka.

Edukacja polonistyczna, społeczna.

Przeczytaj ze zrozumieniem informacje o Januszu Korczaku P.s.64.

W oparciu  o przeczytany tekst odpowiedz ustnie na pytania.
Jak brzmiało prawdziwe nazwisko Janusza Korczaka ?
Czyje losy były mu szczególnie bliskie?
Co powstało w Warszawie dzięki staraniom Janusza Korczaka?
Jak nazywano Korczaka?

Odczytaj wyraz z rozsypanki sylabowej.

TER       BO        HA

Hasło ..............
Odpowiedz ustnie na pytania.
Kto, twoim zdaniem , może zostać bohaterem?
Jakie cechy charakterku powinien mieć bohater?
O czym albo o kim  myśli bohater?
Czy my też możemy zostać bohaterami? W jaki sposób?

Napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie:,,Czy Janusz Korczak był bohaterem?''. Uzasadnij swoją wypowiedź. Proszę o przesłanie odpowiedzi.

Wykonaj K.s.47ćw.6 i 7.

Edukacja matematyczna.
Utrwalenie mnożenia i dzielenia liczb  w zakresie 100.
Wykonaj zadanie 1, 2, 3 i 5 KM.s.36.
Dla chętnych zadanie 4.

Pamiętamy, że ruch to zdrowie.
Wychowawca

 

PostHeaderIcon Język angielski - 2.06.2020 r.

W załączniku znajdują się zadania na wtorek.

Załączniki:
Pobierz plik (j. ang-kl.3- 2.06..pdf)j. ang-kl.3- 2.06..pdf[ ]168 Kb
 
Więcej artykułów…