PostHeaderIcon Sukcesy

PostHeaderIcon Konkursy przedszkolne w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Nazwa  konkursu

Organizator

Termin realizacji

1.

Konkurs przyrodniczy  ,,Największa marchewka”

 

Wychowawcy

grup przedszkolnych

październik

 

2.

Konkurs plastyczny „Kolorowa jesień”

Wychowawcy

grup przedszkolnych

październik

3.

Konkurs na opowiadanie ulubionej bajki

Wychowawca

Grupy sześciolatków

listopad

4.

Konkurs recytatorski ,,Powitanie Pani Wiosny”

Wychowawcy grup 4-5-6 latków

marzec

5.

Konkurs plastyczny ,,Wielkanocne cudeńka”

Wychowawcy grup przedszkolnych

marzec

6.

Konkurs plastyczny ,,Zwierzęta naszych lasów”

Wychowawcy

grup 5-6 latków

maj

7.

Konkurs piosenki ,,Rozśpiewane przedszkolaki”

Wychowawcy

grup przedszkolnych

czerwiec

 

PostHeaderIcon Harmonogram spotkań z rodzicami na rok szkolny 2017/2018

24 sierpnia 2017

1.Zapoznanie rodziców ze Statutem Przedszkola.

2.Zapoznanie rodziców z całokształtem pracy dydaktyczno – wychowawczej w przedszkolu.

3.Przedstawienie rodzicom zasad bezpieczeństwa na terenie placówki, udzielenie informacji na temat odpłatności za przedszkole, wysokości składki ubezpieczeniowej.

4.Zebranie propozycji od rodziców na temat pracy przedszkola oraz informacji o dzieciach.

5. Wybranie przedstawicieli grupy do Rady Rodziców.

28 września 2017

1.Zapoznanie rodziców z Nową Podstawą Programową dla przedszkola, programem nauczania

2.Zapoznanie rodziców z ramowym rozkładem dnia, kalendarzem imprez, harmonogramem zebrań, konkursami przedszkolnymi, planem wycieczek

8 listopada 2017

1.Zajęcia otwarte w poszczególnych grupach z udziałem rodziców – nadanie imion grupom.

30 listopada 2017

1.Sprawozdanie z wstępnej obserwacji dzieci.

2.Rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci wykazujących zaburzenia w rozwoju psychofizycznym.

26 stycznia2018

1.Ocena pracy wychowawczo-dydaktycznej w pierwszym półroczu pobytu dzieci w przedszkolu.

2.Pedagogizacja rodziców.

3.Dyskusja z rodzicami dotycząca referatu, własnych spostrzeżeń rodziców, nauczycieli oraz wyciąganie wniosków z negatywnych zachowań dzieci.

15 marca 2018

1.Zajęcia otwarte  w poszczególnych grupach z udziałem rodziców.

26 kwietnia 2018

1.Ocena dojrzałości szkolnej i obserwacji dzieci.

2.Przekazanie rodzicom informacji o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole.

3.Omówienie zakończenia roku szkolnego.

14 czerwca 2018

I

1.Ocena pracy wychowawczo- dydaktycznej w drugim półroczu pobytu dzieci w przedszkolu.

2.Pedagogizacja rodziców pedagog szkolny.

3.Dyskusja z rodzicami dotycząca referatu, własnych spostrzeżeń rodziców, nauczycieli oraz wyciąganie wniosków z negatywnych zachowań dzieci.

II

1. Dni otwarte dla rodziców.

 
Więcej artykułów…