PostHeaderIcon Sukcesy

PostHeaderIcon Konkursy Przedszkolne w roku szkolnym 2016/2017

Lp.

Nazwa  konkursu

Organizator

Termin realizacji

1.

Konkurs przyrodniczy  ,,Największa marchewka”

 

Wychowawcy

grup przedszkolnych

październik

 

2.

Konkurs plastyczny „Moja ulubiona książka”

Wychowawcy

grup przedszkolnych

listopad

3.

Konkurs na opowiadanie ulubionej bajki

Wychowawca

Grupy sześciolatków

luty

4.

Konkurs recytatorski ,,Powitanie Pani Wiosny”

Wychowawcy grup 4-5-6 latków

marzec

5.

Konkurs plastyczny ,,Wielkanocne cudeńka”

Wychowawcy grup przedszkolnych

kwiecień

6.

Konkurs plastyczny ,,Poznajemy pomniki przyrody w naszej miejscowości”

Wychowawcy

grup 5-6 latków

kwiecień

7.

Konkurs piosenki ,,Rozśpiewane przedszkolaki”

Wychowawcy

grup przedszkolnych

czerwiec

 

PostHeaderIcon Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

25 sierpnia 2016

1.Zapoznanie rodziców ze Statutem Przedszkola.

2.Zapoznanie rodziców z całokształtem pracy dydaktyczno – wychowawczej w przedszkolu.

3.Przedstawienie rodzicom zasad bezpieczeństwa na terenie placówki.

4.Udzielenie informacji na temat odpłatności za przedszkole, wysokości składki ubezpieczeniowej.

29 września 2016

1.Zapoznanie rodziców z Nową Podstawą Programową dla przedszkola, programem nauczania, profilaktyki i wychowawczym.

2.Zapoznanie rodziców z ramowym rozkładem dnia, kalendarzem imprez, harmonogramem zebrań, konkursami przedszkolnymi.

4.Zebranie propozycji od rodziców na temat pracy przedszkola oraz informacji o dzieciach.

27 października 2016

1.Zajęcia otwarte w poszczególnych grupach z udziałem rodziców – nadanie imion grupom.

29 listopada 2016

1.Sprawozdanie z wstępnej obserwacji dzieci.

2.Rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci wykazujących zaburzenia w rozwoju psychofizycznym.

9 luty 2017

1.Ocena pracy wychowawczo-dydaktycznej w pierwszym półroczu pobytu dzieci w przedszkolu.

2.Pedagogizacja rodziców.

3.Dyskusja z rodzicami dotycząca referatu, własnych spostrzeżeń rodziców, nauczycieli oraz wyciąganie wniosków z negatywnych zachowań dzieci.

16 marca 2017

1.Zajęcia otwarte  w poszczególnych grupach z udziałem rodziców.

27 kwietnia 2017

1.Ocena dojrzałości szkolnej i obserwacji dzieci.

2.Przekazanie rodzicom informacji o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole.

3.Omówienie zakończenia roku szkolnego.

8 czerwca 2017

I

1.Ocena pracy wychowawczo- dydaktycznej w drugim półroczu pobytu dzieci w przedszkolu.

2.Pedagogizacja rodziców pedagog szkolny.

3.Dyskusja z rodzicami dotycząca referatu, własnych spostrzeżeń rodziców, nauczycieli oraz wyciąganie wniosków z negatywnych zachowań dzieci.

II

1. Dni otwarte dla rodziców.

 
Więcej artykułów…