PostHeaderIcon Sukcesy

PostHeaderIcon Harmonogram spotkań z rodzicami 2018/2019

 

31 sierpnia 2018 r.

1.Przedstawienie rodzicom zasad bezpieczeństwa na terenie placówki, udzielenie informacji na temat odpłatności za przedszkole, wysokości składki ubezpieczeniowej.

2. Zebranie  od rodziców informacji na temat dzieci.

5. Wybranie przedstawicieli grupy do Rady Rodziców.

4 października 2018 r.

1.Zapoznanie rodziców ze Statutem Przedszkola.

2.Zapoznanie rodziców z Podstawą Programową dla przedszkola, programem nauczania

3.Zapoznanie rodziców z ramowym rozkładem dnia, kalendarzem uroczystości, harmonogramem zebrań, konkursami przedszkolnymi, planem wycieczek.

 

21 listopada 2018 r.

1.Zajęcia otwarte w poszczególnych grupach z udziałem rodziców – nadanie imion grupom.

 

29 listopada 2018 r.

1.Sprawozdanie z wstępnej obserwacji dzieci.

2.Rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci wykazujących zaburzenia w rozwoju psychofizycznym.

2 luty 2019 r.

1.Ocena pracy wychowawczo-dydaktycznej w pierwszym półroczu pobytu dzieci w przedszkolu.

2.Pedagogizacja rodziców – bezpieczeństwo dzieci w sieci.

3.Dyskusja z rodzicami dotycząca referatu, własnych spostrzeżeń rodziców, nauczycieli oraz wyciąganie wniosków z negatywnych zachowań dzieci.

7  marca 2019 r.

1.Zajęcia otwarte  w poszczególnych grupach z udziałem rodziców.

 

30 kwietnia 2019 r.

1.Ocena dojrzałości szkolnej i obserwacji dzieci.

2.Przekazanie rodzicom informacji o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole.

3.Omówienie zakończenia roku szkolnego.

3 czerwca 2019 r.

1.Ocena pracy wychowawczo- dydaktycznej w drugim półroczu pobytu dzieci w przedszkolu.

2.Pedagogizacja rodziców pedagog szkolny.

3.Dyskusja z rodzicami dotycząca referatu, własnych spostrzeżeń rodziców, nauczycieli oraz wyciąganie wniosków z negatywnych zachowań dzieci.

 

Czerwiec/sierpień

1. Dni otwarte dla rodziców.

 

PostHeaderIcon Konkurs językowo – literacki ,,Ulubione bajki sześciolatków’’

Dzieci z grupy ,,Krasnale’’ brały udział w konkursie ,,Ulubione bajki sześciolatków’’

Zadaniem dzieci było opowiedzenie swojej ulubionej bajki podczas konkursu, który odbywał się w dniach od 6-9 marca. Konkurs miał na celu rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie zdolności twórczego myślenia, pobudzanie wyobraźni i fantazji, a także wyrażania przeżyć w działalności plastycznej. Z prac plastycznych została utworzona wystawka dla rodziców w holu przedszkola.

,,Trzy małe świnki’’, ,,Jaś i Małgosia’’, ,,Kopciuszek’’, ,,Złotowłosa’’, ,,Roszpunka’’, ,,Kubuś Puchatek’’, ,,Świnka Peppa’’, ,,Florek i Rysia’’, ,,Mustang z dzikiej doliny’’, „Paweł i Gaweł’’, „Calineczka’’, „O kotku’’ to bohaterowie, o których opowiadali uczestnicy konkursu.

Jury w składzie Katarzyna Nowak - wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Monika Zimna - nauczyciel i Zofia Walaszczyk - wychowawca nagrodziło i wyróżniło dzieci.

Podczas oceny brano pod uwagę zgodność całości opowiadania z tematem, logiczne uporządkowanie, płynność opowiadania, długość bajki i oryginalność bajki.

Wśród uczestników wyłoniono I miejsce, II miejsce i kilka III miejsc. Wszystkie dzieci dostały dyplomy pamiątkowe i nagrody książkowe. Wśród uczestników wyróżniono także chłopca, który pięknie przeczytał książkę ,,Kubuś Puchatek’’.

Dziękujemy rodzicom za przygotowanie dzieci do konkursu i zachęcamy do udziału w następnych.

 
Więcej artykułów…