PostHeaderIcon Sukcesy

PostHeaderIcon UWAGA

UWAGA

KORZYSTANIE Z PLACU ZABAW ZOSTAŁO OGRANICZONE

TRWAJĄ PRACE BUDOWY NOWEGO PLACU ZABAW

PROSZĘ O  ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI I PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

 

PostHeaderIcon Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

30 sierpnia 2019 r.

1.Przedstawienie rodzicom zasad bezpieczeństwa na terenie placówki, udzielenie informacji na temat odpłatności za przedszkole, wysokości składki ubezpieczeniowej.

2. Zebranie  od rodziców informacji na temat dzieci.

5. Wybranie przedstawicieli grupy do Rady Rodziców.

3 października 2019 r.

1.Zapoznanie rodziców ze Statutem Przedszkola.

2.Zapoznanie rodziców z Podstawą Programową dla przedszkola, programem nauczania

3.Zapoznanie rodziców z ramowym rozkładem dnia, kalendarzem uroczystości, harmonogramem zebrań, konkursami przedszkolnymi, planem wycieczek.

25 października  2019 r.

1.Zajęcia otwarte w poszczególnych grupach z udziałem rodziców.

28 listopada 2019 r.

1.Sprawozdanie z wstępnej obserwacji dzieci.

2.Rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci wykazujących zaburzenia w rozwoju psychofizycznym.

11 luty 2020 r.

1.Ocena pracy wychowawczo-dydaktycznej w pierwszym półroczu pobytu dzieci w przedszkolu.

2.Pedagogizacja rodziców – bezpieczeństwo dzieci w sieci.

3.Dyskusja z rodzicami dotycząca referatu, własnych spostrzeżeń rodziców, nauczycieli oraz wyciąganie wniosków z negatywnych zachowań dzieci.

27 marca 2020 r.

1.Zajęcia otwarte  w poszczególnych grupach z udziałem rodziców.

30 kwietnia 2020 r.

1.Ocena dojrzałości szkolnej i obserwacji dzieci.

2.Przekazanie rodzicom informacji o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole.

3.Omówienie zakończenia roku szkolnego.

4 czerwca 2020 r.

1.Ocena pracy wychowawczo- dydaktycznej w drugim półroczu pobytu dzieci w przedszkolu.

2.Pedagogizacja rodziców pedagog szkolny.

3.Dyskusja z rodzicami dotycząca referatu, własnych spostrzeżeń rodziców, nauczycieli oraz wyciąganie wniosków z negatywnych zachowań dzieci.

Czerwiec/sierpień 2020 r.

1. Dni otwarte dla rodziców.

 
Więcej artykułów…