PostHeaderIcon Sukcesy

PostHeaderIcon Konkursy organizowane w Przedszkolu w roku szkolnym 2015/2016

Lp.

Nazwa konkursu

Organizator

Termin realizacji

1.

Konkurs przyrodniczy ,,Największa marchewka”

 

Wychowawcy

grup przedszkolnych

październik

 

2.

Konkurs plastyczny ,,Kolorowa jesień”

Wychowawcy

grup przedszkolnych

listopad

3.

Konkurs recytatorski ,,Powitanie Pani Wiosny”

Wychowawcy

grup 4-5 latków

marzec

4.

Konkurs plastyczny ,,Wielkanocne cudeńka”

Wychowawcy

grup przedszkolnych

kwiecień

5.

Konkurs plastyczny ,,Dbam o Ziemię”

Wychowawcy

grup przedszkolnych

maj

6.

Konkurs piosenki ,,Rozśpiewane przedszkolaki”

Wychowawcy

grup przedszkolnych

czerwiec

 

PostHeaderIcon Harmonogram spotkań z rodzicami dla Przedszkola

27 sierpnia 2015

1.Zapoznanie rodziców ze Statutem Przedszkola.

2.Zapoznanie rodziców z całokształtem pracy dydaktyczno – wychowawczej w przedszkolu.

3.Przedstawienie rodzicom zasad bezpieczeństwa na terenie placówki.

4.Udzielenie informacji na temat odpłatności za przedszkole, wysokości składki ubezpieczeniowej.

29 września 2015

1.Zapoznanie rodziców z Nową Podstawą Programową dla przedszkola i programem nauczania.

2.Zapoznanie rodziców z ramowym rozkładem dnia.

3.Omówienie uroczystości przedszkolnych

4.Zebranie propozycji od rodziców na temat pracy przedszkola.

22 października 2015

1.Zajęcia otwarte w poszczególnych grupach z udziałem rodziców – nadanie imion grupom.

26 listopada 2015

1.Sprawozdanie z wstępnej obserwacji dzieci.

2.Rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci wykazujących zaburzenia w rozwoju psychofizycznym.

4 luty 2016

1.Ocena pracy wychowawczo-dydaktycznej w pierwszym półroczu pobytu dzieci w przedszkolu.

2.Pedagogizacja rodziców – pedagog szkolny.

3.Dyskusja z rodzicami dotycząca referatu, własnych spostrzeżeń rodziców, nauczycieli oraz wyciąganie wniosków z negatywnych zachowań dzieci.

17 marca 2016

1.Zajęcia otwarte  w poszczególnych grupach z udziałem rodziców.

28 kwietnia 2016

1.Ocena dojrzałości szkolnej i obserwacji dzieci.

2.Przekazanie rodzicom informacji o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole.

3.Omówienie zakończenia roku szkolnego.

9 czerwca 2016

I

1.Ocena pracy wychowawczo- dydaktycznej w drugim półroczu pobytu dzieci w przedszkolu.

2.Pedagogizacja rodziców pedagog szkolny.

3.Dyskusja z rodzicami dotycząca referatu, własnych spostrzeżeń rodziców, nauczycieli oraz wyciąganie wniosków z negatywnych zachowań dzieci.

II

1. Dni otwarte dla rodziców.

 
Więcej artykułów…