PostHeaderIcon Sukcesy

PostHeaderIcon Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

25 sierpnia 2016

1.Zapoznanie rodziców ze Statutem Przedszkola.

2.Zapoznanie rodziców z całokształtem pracy dydaktyczno – wychowawczej w przedszkolu.

3.Przedstawienie rodzicom zasad bezpieczeństwa na terenie placówki.

4.Udzielenie informacji na temat odpłatności za przedszkole, wysokości składki ubezpieczeniowej.

29 września 2016

1.Zapoznanie rodziców z Nową Podstawą Programową dla przedszkola, programem nauczania, profilaktyki i wychowawczym.

2.Zapoznanie rodziców z ramowym rozkładem dnia, kalendarzem imprez, harmonogramem zebrań, konkursami przedszkolnymi.

4.Zebranie propozycji od rodziców na temat pracy przedszkola oraz informacji o dzieciach.

27 października 2016

1.Zajęcia otwarte w poszczególnych grupach z udziałem rodziców – nadanie imion grupom.

29 listopada 2016

1.Sprawozdanie z wstępnej obserwacji dzieci.

2.Rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci wykazujących zaburzenia w rozwoju psychofizycznym.

9 luty 2017

1.Ocena pracy wychowawczo-dydaktycznej w pierwszym półroczu pobytu dzieci w przedszkolu.

2.Pedagogizacja rodziców.

3.Dyskusja z rodzicami dotycząca referatu, własnych spostrzeżeń rodziców, nauczycieli oraz wyciąganie wniosków z negatywnych zachowań dzieci.

16 marca 2017

1.Zajęcia otwarte  w poszczególnych grupach z udziałem rodziców.

27 kwietnia 2017

1.Ocena dojrzałości szkolnej i obserwacji dzieci.

2.Przekazanie rodzicom informacji o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole.

3.Omówienie zakończenia roku szkolnego.

8 czerwca 2017

I

1.Ocena pracy wychowawczo- dydaktycznej w drugim półroczu pobytu dzieci w przedszkolu.

2.Pedagogizacja rodziców pedagog szkolny.

3.Dyskusja z rodzicami dotycząca referatu, własnych spostrzeżeń rodziców, nauczycieli oraz wyciąganie wniosków z negatywnych zachowań dzieci.

II

1. Dni otwarte dla rodziców.

 

PostHeaderIcon Kalendarz imprez przedszkolnych 2016/2017

KALENDARZ IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

LP.

NAZWA IMPREZY

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

GRUPY

1.

Sprzątanie Świata

wrzesień

wychowawcy grup

3, 4, 5, 6 latki

2.

Dzień Chłopaka

wrzesień

wychowawcy grup

rada rodziców

3, 4, 5, 6 latki

3.

Dzień Marchewki

październik

wychowawcy grup

3, 4, 5, 6 latki

4.

Nadanie imion grupom

październik

wychowawcy grup

3, 4, 5, 6 latki

5.

Święto Pluszowego Misia

listopad

wychowawcy grup

3, 4, 5, 6 latki

6.

Andrzejki

listopad

wychowawcy grup

3, 4, 5, 6 latki

7.

Mikołajki

grudzień

wychowawcy grup

rada rodziców

3, 4, 5, 6 latki

8.

Świąteczny kiermasz,

Spotkanie wigilijne

grudzień

wychowawcy grup

katecheta,

rada rodziców

3, 4, 5, 6 latki

9.

Bal karnawałowy

styczeń

wychowawcy grup

rada rodziców

3, 4, 5, 6 latki

10.

Dzień Babci i Dziadka

styczeń

wychowawcy grup

rada rodziców

3, 4, 5, 6 latki

11.

Dzień Dziewczynki

marzec

wychowawcy grup

rada rodziców

3, 4, 5, 6 latki

12.

Święto Wiosny

kwiecień

wychowawcy grup

3, 4, 5, 6 latki

13.

Światowy dzień Ziemi

kwiecień

wychowawcy grup

3, 4, 5, 6 latki

14.

Święto Mamy i Taty

maj

wychowawcy grup

3, 4, 5, 6 latki

15.

Dzień Dziecka

czerwiec

wychowawcy grup

rada rodziców

3, 4, 5, 6 latki

16.

Olimpiada przedszkolaka

czerwiec

wychowawcy grup

3, 4, 5, 6 latki

17.

Święto Zabawki

czerwiec

wychowawcy grup

3, 4, 5, 6 latki

18.

Zakończenie roku przedszkolnego

czerwiec

wychowawcy grup

5,6 latki

19.

Spotkania teatralne

cały rok

wychowawcy grup

3, 4, 5, 6 latki

 
Więcej artykułów…