PostHeaderIcon Sukcesy

PostHeaderIcon Konkursy przedszkolne 2018/2019

 

Lp.

Nazwa  konkursu

Organizator

Termin realizacji

1.

Konkurs plastyczny  ,,Największa marchewka”

 

Wychowawcy

grup przedszkolnych

październik

 

2.

Konkurs plastyczny „Polska nasza ojczyzna”

Wychowawcy

grup przedszkolnych

październik/listopad

3.

Konkurs recytatorski ,,Polska wierszem malowana”

Wychowawca

grupy 5-6latków

listopad

4.

Konkurs na opowiadanie ulubionej bajki

Wychowawcy grup 6 latków

marzec

5.

Konkurs plastyczny ,,Wielkanocne cudeńka”

Wychowawcy grup przedszkolnych

kwiecień

6.

Konkurs plastyczny ,,Ogródki wiosną ”

Wychowawcy

grupy 6 latków

maj

7.

Konkurs piosenki ,,Rozśpiewane przedszkolaki”

Wychowawcy

grup przedszkolnych

czerwiec

 

PostHeaderIcon Harmonogram spotkań z rodzicami 2018/2019

 

31 sierpnia 2018 r.

1.Przedstawienie rodzicom zasad bezpieczeństwa na terenie placówki, udzielenie informacji na temat odpłatności za przedszkole, wysokości składki ubezpieczeniowej.

2. Zebranie  od rodziców informacji na temat dzieci.

5. Wybranie przedstawicieli grupy do Rady Rodziców.

4 października 2018 r.

1.Zapoznanie rodziców ze Statutem Przedszkola.

2.Zapoznanie rodziców z Podstawą Programową dla przedszkola, programem nauczania

3.Zapoznanie rodziców z ramowym rozkładem dnia, kalendarzem uroczystości, harmonogramem zebrań, konkursami przedszkolnymi, planem wycieczek.

 

21 listopada 2018 r.

1.Zajęcia otwarte w poszczególnych grupach z udziałem rodziców – nadanie imion grupom.

 

29 listopada 2018 r.

1.Sprawozdanie z wstępnej obserwacji dzieci.

2.Rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci wykazujących zaburzenia w rozwoju psychofizycznym.

2 luty 2019 r.

1.Ocena pracy wychowawczo-dydaktycznej w pierwszym półroczu pobytu dzieci w przedszkolu.

2.Pedagogizacja rodziców – bezpieczeństwo dzieci w sieci.

3.Dyskusja z rodzicami dotycząca referatu, własnych spostrzeżeń rodziców, nauczycieli oraz wyciąganie wniosków z negatywnych zachowań dzieci.

7  marca 2019 r.

1.Zajęcia otwarte  w poszczególnych grupach z udziałem rodziców.

 

30 kwietnia 2019 r.

1.Ocena dojrzałości szkolnej i obserwacji dzieci.

2.Przekazanie rodzicom informacji o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole.

3.Omówienie zakończenia roku szkolnego.

3 czerwca 2019 r.

1.Ocena pracy wychowawczo- dydaktycznej w drugim półroczu pobytu dzieci w przedszkolu.

2.Pedagogizacja rodziców pedagog szkolny.

3.Dyskusja z rodzicami dotycząca referatu, własnych spostrzeżeń rodziców, nauczycieli oraz wyciąganie wniosków z negatywnych zachowań dzieci.

 

Czerwiec/sierpień

1. Dni otwarte dla rodziców.

 
Więcej artykułów…