PostHeaderIcon „SZKOŁA PRZYJAZNA DLA UCZNIÓW W GMINIE RUSIEC”

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Wiązowej przy współpracy z Gminą Rusiec realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„SZKOŁA PRZYJAZNA DLA UCZNIÓW W GMINIE RUSIEC”

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy min. 95% uczniów tj. 205 uczniów (110dz, 95ch), w tym zniwelowanie deficytów u 21 uczniów (7dz, 14ch) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym 3 uczniów (1dz, 2ch) z niepełnosprawnościami poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 100% nauczycieli, tj. 22 nauczycieli (19K, 3M) ze szkół w wiejskiej gminie Rusiec w terminie do 31.12.2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 577 760,30 zł