PostHeaderIcon MOJA EKOLOGICZNA GMINA

X GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY

"MOJA EKOLOGICZNA GMINA"

22 maja 2018 r. w naszej szkole odbyła się kolejna edycja tego konkursu. W tym roku pod hasłem: "Dbam o środowisko jak o własny dom". Uczestnikami byli uczniowie klas VI z Woli Wiązowej i z Ruśca. Celem konkursu było kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska, wzmacnianie świadomości ekologicznej, integracja uczniów, wyposażenie ucznia w umiejętność obserwacji własnego środowiska oraz zmian zachodzących pod wpływem działalności człowieka.