PostHeaderIcon Nasza Eko-pracownia

Nasza Eko-pracownia

Gmina Rusiec w 2016 r. otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu „Nasza Eko-pracownia” zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zadanie pn. „ Eko-pracownia „Obserwujemy, dbamy i szanujemy naturę ” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wiązowej” jest realizowane w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej w sali 23. W ramach projektu w placówce szkolnej zostaną zakupione: wyposażenie ekopracowni w nowe meble, pomoce dydaktyczne, które pozwolą na prowadzenie zajęć, warsztatów ekologicznych, meteorologicznych.

Termin realizacji zadania upływa w dniu 28 października br., na realizację pracowni gmina otrzymała dotację z WFOŚiGW w wysokości 26 890,00 zł.

Projekt ekopracowni opracowała Pani Beata Kowalczyk.