PostHeaderIcon Informacja

Zaświadczenia po egzaminie ósmoklasisty będą do odbioru w sekretariacie szkoły od dnia 8.07.2021 r. od godz. 12.00.