PostHeaderIcon Informacja

Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zmienione zostały rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły.

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie.

W załączeniu znajduje się komunikat w tej sprawie oraz treść rozporządzenia. Obecnie rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Załączniki:
Pobierz plik (Komunikat MEiN - Od 1 lutego.pdf)Komunikat MEiN - Od 1 lutego.pdf[ ]310 Kb
Pobierz plik (Rozporzadzenie.pdf)Rozporzadzenie.pdf[ ]405 Kb