PostHeaderIcon INFORMACJA

INFORMACJA

DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW


ZGODNIE Z DECYZJĄ RZĄDU OD PONIEDZIAŁKU 26. 10.2020 r. W KLASACH IV - VIII NAUKA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE ZDALNIE.

W KLASACH I - III I W GRUPACH PRZEDSZKOLNYCH ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ WEDŁUG PLANU.