PostHeaderIcon Informacja

Dnia 16.10.2020 r. (piątek) niżej wymienione zajęcia z Panią Małgorzatą Marciniak się nie odbędą:

  • Chemia metodą eksperymentu