PostHeaderIcon Odbiór zaświadczeń po egzaminie

Od 31.07.2020r.  w sekretariacie szkoły wydawane będą zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości oraz zakrycie ust i nosa maseczką.