PostHeaderIcon Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Na podstawie § 5 Rozporządzenia MEN z 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1603), Regulaminu Rady Pedagogicznej – dni 29.04.2020 r. i 30.04.2020 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.