PostHeaderIcon Informacja

Zaświadczenia po egzaminie ósmoklasisty będą do odbioru w sekretariacie szkoły od dnia 8.07.2021 r. od godz. 12.00.

 

PostHeaderIcon Konkurs plastyczno-fotograficzno-filmowy organizowany przez KPP w Bełchatowie

Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym uczniów szkół podstawowych.
Niezbędne informacje znajdują się w załącznikach oraz na stronie internetowej http://www.belchatow.policja.gov.pl/?serwis=ebe&dzial=informacje&id=61403

 

PostHeaderIcon Informacja

Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ruścu jest czynne w dniach: 2.08.2021 r. - 20.08.2021 r.

 

PostHeaderIcon Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Szkoła Podstawowa

24.06.2021 r. (czwartek) o godz. 10.00 odbędzie się Msza św. z racji zakończenia roku szkolnego.

25.06.2021 r. (piątek) o godz. 8.30 nastąpi uroczyste zakończenie roku szkolnego.


Dowozy w czwartek odbywają się jak dotychczas. Przejście uczniów do kościoła nastąpi pod opieką wychowawców i nauczycieli.

W piątek autobus szkolny będzie odbierał dzieci z przystanków pół godziny później niż zwykle.

 


 

Publiczne Przedszkole

Dnia 25.06.2021 r. (piątek) nie ma dowozów i odwozów dzieci przedszkolnych autobusem.

W dniach 28.06-30.06.2021 r. dzieci przedszkolne będą dowożone.

 

PostHeaderIcon Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat

Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. Po zakończeniu wakacji szczepienia będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

Organizacja szczepień

Szczepienia będą odbywały się w istniejącej bazie punktów szczepień populacyjnych i powszechnych oraz na terenie placówek oświatowych (tryb mobilny).

Tryb mobilny będzie realizowany przez doświadczone podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

Gdzie i kiedy uczniowie mogą się szczepić?

Już od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować dzieci od 12. roku życia na szczepienie przeciw COVID-19. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. W tych miejscach jest realizowany cały proces szczepienia, który obejmuje:

  • zgodę rodzica,
  • kwestionariusz,
  • kwalifikację lekarza,
  • szczepienie.

Harmonogram szczepień po wakacjach

Po zakończeniu wakacji szczepienia będą wykonane w dotychczasowych miejscach oraz w tymczasowych mobilnych punktach szczepień. Zorganizują je podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

Szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu:

  • I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
  • II tydzień września (6.09-12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
  • III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień.