PostHeaderIcon Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

W załączniku znajdują się wewnątrzszkolne procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wiązowej obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020.

 

PostHeaderIcon Dzień Dziecka

 

PostHeaderIcon Informacja dla uczniów i rodziców

Filia Biblioteczna w Woli Wiązowej zwraca się z prośbą o zwrot zaległych książek.

Zwróć książki, bo inni na nie czekają!

Dziękujemy!

 

PostHeaderIcon Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

PostHeaderIcon Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków szkoły, po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem przedmiotu. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie dostosowany do zgłaszanych potrzeb, a także warunków szkoły. Konsultacje dla uczniów będą dobrowolne, a harmonogram zajęć będzie na bieżąco aktualizowany, zgodnie z potrzebami.