PostHeaderIcon Wiosenna przerwa świąteczna

Zgodnie z przyjętym kalendarzem organizacji roku szkolnego w Szkole Podstawowej dni 18.04.2019 r. - 23.04.2019 r. są wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

W tych dniach trwa wiosenna przerwa świąteczna.

 

PostHeaderIcon Spotkanie z rodzicami

Spotkanie na temat rekrutacji i udziału w projekcie „SZKOŁA PRZYJAZNA DLA UCZNIÓW W GMINIE RUSIEC” odbędzie się w dniu 5.03.2019 r. (wtorek) o godz. 1600 w ZSP w Woli Wiązowej.

 

PostHeaderIcon „SZKOŁA PRZYJAZNA DLA UCZNIÓW W GMINIE RUSIEC”

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Wiązowej przy współpracy z Gminą Rusiec realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„SZKOŁA PRZYJAZNA DLA UCZNIÓW W GMINIE RUSIEC”

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy min. 95% uczniów tj. 205 uczniów (110dz, 95ch), w tym zniwelowanie deficytów u 21 uczniów (7dz, 14ch) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym 3 uczniów (1dz, 2ch) z niepełnosprawnościami poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 100% nauczycieli, tj. 22 nauczycieli (19K, 3M) ze szkół w wiejskiej gminie Rusiec w terminie do 31.12.2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 577 760,30 zł


 

PostHeaderIcon DZIEŃ BABCI I DZIADKA

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

24 STYCZNIA OBCHODZILIŚMY W NASZEJ SZKOLE DZIEŃ BABCI I DZIADKA. LICZNIE PRZYBYLI GOŚCIE MOGLI PODZIWIAĆ TALENTY SWOICH WNUKÓW.

BYŁY WIERSZE, PIOSENKI, TAŃCE. KAŻDE DZIECKO PRZYGOTOWAŁO DLA SWOJEJ BABCI I SWOJEGO DZIADKA PIĘKNY UPOMINEK.

 

 

 

PostHeaderIcon JASEŁKA

" JEST TAKI DZIEŃ, BARDZO CIEPŁY, CHOĆ GRUDNIOWY,

DZIEŃ, ZWYKŁY DZIEŃ, W KTÓRYM GASNĄ WSZELKIE SPORY ".