PostHeaderIcon Do 8 listopada zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

 

PostHeaderIcon INFORMACJA

INFORMACJA

DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW


ZGODNIE Z DECYZJĄ RZĄDU OD PONIEDZIAŁKU 26. 10.2020 r. W KLASACH IV - VIII NAUKA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE ZDALNIE.

W KLASACH I - III I W GRUPACH PRZEDSZKOLNYCH ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ WEDŁUG PLANU.


 

PostHeaderIcon JESIEŃ

JESIENNE DRZEWO MALOWANE FARBAMI I DARY JESIENI

ZAMKNIĘTE W SŁOIKACH

W WYKONANIU UCZNIÓW KLASY III.


 

PostHeaderIcon Jesień

JESIENNE STWORKI

WYKONANE

PRZEZ UCZNIÓW KLAS I a i I b


 

PostHeaderIcon Informacja

Dnia 22.10.2020 r. (czwartek) niżej wymienione zajęcia z Panią Anną Tomczyk się nie odbędą:

  • Geografia metodą eksperymentu