Dowozy i odwozy uczniów

Informacja – Dowozy i odwozy uczniów w roku szkolnym 2023/2024

Dowozy i odwozy uczniów w roku szkolnym 2023/2024 odbywać się będą zgodnie z harmonogramem jaki obowiązywał w poprzednim roku szkolnym.