Rekrutacja uzupełniająca do Publicznego Przedszkola w ZS-P w Woli Wiązowej

Wniosek o przyjęcie do przedszkola należy złożyć do 24 maja 2024 r. w sekretariacie szkoły, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zspwolawiazowa.pl Potwierdzenie przez rodzica (prawnego opiekuna) kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia należy złożyć do 12 czerwca 2024 r. Wniosek o przyjęcie do przedszkola rekrutacja uzupełniająca Potwierdzenie woli rekrutacja uzupełniająca

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

Drodzy Państwo. W załączeniu znajduje się karta potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2024/2025. Prosimy o wypełnienie danego druku i dostarczenie do sekretariatu do 24 kwietnia 2024 roku. Brak potwierdzenia woli podjęcia edukacji w przedszkolu w w/w terminie będzie skutkował wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych kandydatów i utratą miejsca. Potwierdzenie woli uczęszczania…