Rekrutacja uzupełniająca do Publicznego Przedszkola w ZS-P w Woli Wiązowej

Wniosek o przyjęcie do przedszkola należy złożyć do 24 maja 2024 r. w sekretariacie szkoły, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zspwolawiazowa.pl Potwierdzenie przez rodzica (prawnego opiekuna) kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia należy złożyć do 12 czerwca 2024 r. Wniosek o przyjęcie do przedszkola rekrutacja uzupełniająca Potwierdzenie woli rekrutacja uzupełniająca