Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

Drodzy Państwo. W załączeniu znajduje się karta potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2024/2025. Prosimy o wypełnienie danego druku i dostarczenie do sekretariatu do 24 kwietnia 2024 roku. Brak potwierdzenia woli podjęcia edukacji w przedszkolu w w/w terminie będzie skutkował wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych kandydatów i utratą miejsca. Potwierdzenie woli uczęszczania…