Nadanie imienia szkole

Nadanie imienia szkole

1 marca był wyjątkowym dniem dla społeczności szkolnej. W hali sportowej odbyła się uroczystość oficjalnego nadania szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przekazania przez Radę Rodziców sztandaru. Nadanie imienia szkole jest niezmiernie ważnym wydarzeniem, bo stanowi deklarację identyfikacji z wartościami, które uosabia patron. Sztandar stanowi znak tożsamości i wspólnoty, łączy tych, którzy chcą urzeczywistniać podobne wartości,…